Zajęcia muzyczne od 3 mcy do 3 lat - Gordonki!

Zajęcia muzyczne od 3 mcy do 3 lat - Gordonki!

Cisie | 18 kwietnia 2016 | 17:00

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci prowadzone wg metody E.E. Gordona.

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci prowadzone wg metody E.E. Gordona.

  • rozwijają wrodzone zdolności muzyczne w oparciu o najważniejsze etapy rozwoju dziecka
  • wspomagają wszechstronny, emocjonalny, fizyczny i intelektualny rozwój dziecka
  • kształtują prawidłową postawę ciała oraz rozwijają zdolności percepcyjno-motoryczne
  • wspomagają płynność mowy i usprawniają dykcję
  • rozwijaja artystyczną więź między rodzicem a dzieckiem

Informacje i zapisy:
Centrum Swobodna Przestrzeń
tel. 22 783 81 23, 660 487 921

Cisie
ul. Lazurowa 1
Centrum Swobodna Przestrzeń

Zobacz także